Αξιολόγηση Ραμπών και πεζοδρομίων

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η αξιολογηση.

Αξιολόγηση

Η συνολική αξιολόγηση των ραμπών πεζοδρομίου στηρίχθηκε στις επιμέρους αξιολογήσεις των βασικών λειτουργικών χαρακτηριστικών και της διακίνησης. Καθένα από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά έλαβε διαφορετικό βάρος στην τελική αξιολόγηση.


Λειτουργικά χαρακτηριστικά:


Σχήμα ράμπας:

Στην περιοχή μελέτης οι ράμπες που εντοπίστηκαν έχουν ευθύγραμμο σχήμα, ενώ εντοπίστηκαν και ισόπεδες ράμπες.


Είδος & Χρώμα δαπέδου:

Παρατηρήθηκαν τεχνητοί κυβόλιθοι και διάφοροι τύποι τσιμεντόπλακας κόκκινου και κίτρινου χρώματος.


Κατάσταση Δαπέδου:

Η κατάσταση του δαπέδου αξιολογήθηκε ως καλή, μέτρια, κακή με κρίτηριο το βαθμό φθοράς του.


Πιθανό εμπόδιο:

Εκτιμήθηκε η πιθανότητα παράνομης στάθμευσης οχήματος μπροστά από ράμπα. Η συγκεκριμένη παράμετρος έχει αυξημένη βαρύτητα ως προς την τελική αξιολόγηση της προσπελασιμότητας κάθε ράμπας.


Ασφαλής και Άνετη διακίνηση:

Όσον αφορά την αξιολόγηση της διακίνησης εκτιμήθηκε η ασφάλεια και η άνεση της χρήσης κάθε ράμπας. Το συγκεκριμένο κριτήριο προκύπτει από τον συνδυασμό των βασικών λειτουργικών χαρακτηριστικών της κλίσης και του μήκους της ράμπας όπως αναφέρεται στις "Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ" (ΥΠΕΚΑ). Σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την κάλυψη μιας υψομετρικής διαφοράς 0,10-0,25 (ύψος πεζοδρομίου) η μέγιστη ανεκτή κλίση είναι 8%.

***Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στηρίχθηκε κατά ένα μέρος στις «Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση Α.με.Α.» (ΥΠΕΚΑ) και σε ένα άλλο σε ομαδική έρευνα και προσαρμογή στοιχείων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας web εφαρμογής.


Παραδείγματα

Καλού, μέτριου και κακού τύπου ράμπας.


Generic placeholder image
Generic placeholder image
Generic placeholder image

Καλή

Μέτρια

Κακή


Σκαρίφημα

Στο διπλανό σκαρίφημα απεικονίζεται η αξιολόγηση των πεζοδρομίων όπως προέκυψε από την έρευνα στο πεδίο. Με πράσινο χρώμα φαίνονται τα ασφαλή και άνετα πεζοδρόμια, με κίτρινο χρώμα τα προσπελάσιμα άλλά όχι άνετα πεζοδρόμια και με κόκκινο χρώμα τα μη προσπελάσιμα πεζοδρόμια.

Generic placeholder image

www.000webhost.com